1.14 Slette og sette inn rader og kolonner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvordan sette inn en ny rad eller kolonne? Denne leksjonen viser deg hvordan det best og raskest kan gjøres.  

Back to: Excel Grunnkurs > Grunnleggende