02.01 Cellereferanser

Please sign up for the course before starting the lesson.

Cellereferanser er det helt avgjørende å forstå skikkelig for å kunne bruke Excel. Denne leksjonen kan oppfattes som vanskelig, men det er viktig at du følger godt med.

Back to: Excel Videregående > Avanserte formler