02.04 Spor formelen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Spor formelen gjør at du lettere forstår hvordan formelen fungerer. Spesielt fint hvis du ser på et ark andre har laget.

Back to: Excel Videregående > Avanserte formler