2.07 Cellereferanser

Please sign up for the course before starting the lesson.

Å forstå cellereferanser er helt essensielt for å kunne bygge riktige formler i Excel. Lær forskjellen på cellereferansene.  

Back to: Excel Grunnkurs > Formler