3.01 Hva betyr formatering

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva betyr det å formatere? Denne leksjonen forklarer hva vi legger i dette begrepet.  

Back to: Excel Grunnkurs > Formatere