3.03 Avsnittsformatering

Please sign up for the course before starting the lesson.

Formatering av avsnitt er en viktig bit av Word. Du må ha kontroll på denne delen for å kunne bruke Word på en god måte.

Back to: Word Grunnkurs > Formatering