3.06 Cellestil

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvis man vil bruke det samme formatet på nytt kan man lage en cellestil. Cellestiler er også fine for å raskt sette et format på en celle.  

Back to: Excel Grunnkurs > Formatere