3.06 Tabulator og tabulatorstoppere

Please sign up for the course before starting the lesson.

Tabulator og tabulatorstopper brukes for å justere teksten på en litt annerledes måte. Lær hva det brukes til og hvorfor du trenger det og hvordan du gjør det med denne leksjonen.

Back to: Word Grunnkurs > Formatering