4.1 Fradrag

Please sign up for the course before starting the lesson.

Del 4.1 handler om fradrag for telefon og internett utgifter, bevertning av kunder og privat innkjøpte gjenstander.  

Back to: Private: Spar Skatt (tilpasset enkeltpersonforetak) > Fradrag