4.01 Hva er funksjoner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hvordan man bygger opp en funksjon er det først viktig å få forklart. Denne leksjonen legger grunnlaget for de andre.  

Back to: Excel Grunnkurs > Funksjoner