4.02 Grunnleggende funksjoner

Please sign up for the course before starting the lesson.

De mest grunnleggende funksjonene er fine å lære først slik at man får god forståelse av hva funksjoner er og hvordan de bygges opp.  

Back to: Excel Grunnkurs > Funksjoner