4.04 Antall funksjoner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Det finnes flere funksjoner for å telle opp hvor mange man har av noe. Dette kan være nyttig når man har lange lister og ikke ønsker å manuelt telle opp hvor mange svar man har.  

Back to: Excel Grunnkurs > Funksjoner