4.05 Tekstfunksjoner

Please sign up for the course before starting the lesson.

Tekstfunksjoner brukes når man vil manipulere på tekster. Det vil ofte si å trekke ut en tekst av en annen eller finne en tekst i en annen.  

Back to: Excel Grunnkurs > Funksjoner