05.04 Sparkline og vinn/tap

Please sign up for the course before starting the lesson.

Dette er en leksjon som viser noe helt nytt i Excel 2013. Små nyttige diagrammer.  

Back to: Excel Videregående > Diagram Avansert