8.01 Utskriftsformat

Please sign up for the course before starting the lesson.

Å bestemme utskriftsformat betyr å sette hva som skal skrives ut og hvordan det skal se ut. Her ser vi på utskriftsområdet. Lær deg triksene som gjør at du kan skrive ut akkurat det du trenger.  

Back to: Excel Grunnkurs > Utskrift