09.03 Datatabeller

Please sign up for the course before starting the lesson.

Datatabeller gjør at du enkelt kan lage en oversikt hvor en eller to verdier varierer. Lær å sette det opp riktig med denne leksjonen. 

Back to: Excel Videregående > Småprogrammer