Basic Panel

Please sign up for the course before starting the lesson.

Basic Panelet er et av det viktigste panelene for justering av bildet. Her er justeringer som exposure, contrast, black, whites, saturation, vibrance og clarity.

Back to: Adobe Lightroom CC > Redigere bilder i Develop Module