Fas og knekte kanter

Please sign up for the course before starting the lesson.

Nå har vi kommet langt. I denne leksjonen lager vi de store fasene, og knekker av alle kantene.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Tak