Først i tanken – først i setningen

Please sign up for the course before starting the lesson.

Finn subjektet og plasser det først i setningen.

Back to: Skriv bedre > Slik lager du gode setninger