Grovskjæring av hovedkrøll og blader

Please sign up for the course before starting the lesson.

I denne leksjonen grovskjærer vi hovedkrøllen. Vi skrår sidene ned rundt hele krøllen, og lar midtpartiet være uberørt inntil videre.

Back to: Treskjæring Akantus-Barokk > Grovskjæring