HDR bilder – Ny i LR-CC

Please sign up for the course before starting the lesson.

HDR er en av det nye funksjonen i Lightroom CC. Den nye funksjonen kan sete sammen 2 eller flere bilder til et High dynamic range image. Av og til er det nødvendig å bruke dette for å skape nokk dynamisk omfang i bilder, fra lyst til mørkt.  

Back to: Adobe Lightroom CC > Nyttige funksjoner