Hvordan få kontakt med publikum 3: Forståelse, Hvordan man kan bli forstått

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. TIPS 2 – Forståelse Hvordan man kan bli forstått

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Hvordan få kontakt med publikum