• 460 66 660‬
  • Østerdalsgata 1 0658 Oslo

Skriv som du snakker

Eit stilideal meir prega av naturleg, munnleg uttrykksmåte er no det som gjeld, jamvel om det framleis er mykje språkbruk som ikkje godt nok lever opp til dette idealet.

(Stortingsmelding nr 35 (2007–2008)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Bitnami banner
Bitnami