Verktøy til lindring av sceneskrekk 3 – Positiv holdning, Tørr munn

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. Hva du kan gjøre rett FØR presentasjonen Innta en positiv holdning Tør munn     OPPGAVE 2 Tenk over hvilke av disse redskapene som kunne være nyttig for deg rett FØR du skal ut å presentere foran et publikum. Det er ikke meningen å bruke alle, men bare de hjelpemidlene du føler er riktig […]

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk