Verktøy til lindring av sceneskrekk 8 – Stemmen din, Forbredelsene

Please sign up for the course before starting the lesson.

Forts. Hvordan bygge et solid FUNDAMENT Kjenn og aksepter din stemme Vær godt forbredt OPPGAVE 4 Spill av den samme videoen du filmet ved Oppgave nummer 3. Denne gangen skal du ikke se på videoen, men bare lytte på den, så du virkelig blir oppmerksom på hva du sier og hvordan du sier det. Er […]

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk