Tabeller i Word

Det er mye å lære om bruk av tabeller i Word. Lag, endre og kontroller dine tabeller etter denne modulen.

Back to: Word Grunnkurs