Tekst i PowerPoint

Hvordan får man kontroll på all teksten i PowerPoint? Denne modulen vil gå gjennom dette emnet.

Back to: