1.04 Åpne Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
  1. For å åpne dokumenter fra et sted på mitt nettverk må jeg åpne fra:5
  2. Hva er spesielt med å åpne et vedlegg i en e-post?5
  3. Jeg kan søke etter dokumenter i Åpne-dialogboksen5
Back to: 1.04 Åpne