Verktøy til lindring av scensskrekk 7 – Kjenn publikum, Kroppspråk Quiz Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
Back to: Verktøy til lindring av scensskrekk 7 – Kjenn publikum, Kroppspråk